Kierownictwo

Jan Bójko od 1.05.2001 r. do 28.02.2003 r.
Joanna Mirynowska od 1.03.2003 r. do 31.08.2006 r.
Janina Chojnowska od 1.01.2007 r. do 31.08.2007 r.
Tomasz Pac od 1.08.2007 r. do 30.06.2009 r.
Tomasz Pobot od 1.04.2011 r. do 31.12.2012 r.

Krzysztof Jan Stawnicki

od 01.02.2013 r. do 31.01.2016 r.
Joanna Sobieska od 01.03.2016 r.