OBIEKT

CEL NAJMU STAWKA JEDNORAZOWA [netto] STAWKA ZA GODZINĘ
[zł netto]

GCK Dobrzyniewo Duże
WDK Kozińce
Świetlica Wiejska Gniła
OSP Pogorzałki

Wesela, sylwester, ostatki 600 -
Inne imprezy okolicznościowe 400 -
Stypa; 200 -
Konferencja, szkolenia, pokazy itp. - 30

Świetlica Wiejska Bohdan
Świetlica Wiejska Borsukówka
Świetlica Wiejska Chraboły
Świetlica Wiejska Dobrzyniewo Kościelne
Świetlica Wiejska Jaworówka
Świetlica Wiejska Krynice
Świetlica Wiejska Ponikła

Wesele, sylwester, ostatki 400 -
Inne imprezy okolicznościowe 300 -
Stypa 170 -
Konferencja, szkolenia, pokazy itp. - 30

* pod pojęciem stawka jednorazowa rozumie się korzystanie z lokalu max. do 24 godz.

Kaucja zabezpieczająca z tytułu roszczeń wynajmującego o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia, pogorszenia rzeczy powstałej lub nieuprzątnięcia lokalu bądż terenu wokół budynku wynosi 500 zł. Kaucje pobiera się w przypadku najmu lokalu celem zorganizowania wesela lub innych imprez okolicznościowych.